яко

  • 131сердце — (2) 1. Внутренний мир человека, совокупность его чувств, мыслей, переживаний: ...истягну (Игорь) умь крѣпостію своею и поостри сердца своего мужествомъ, наплънився ратнаго духа. 5. Ваю храбрая сердца въ жестоцемъ харалузѣ скована, а въ буести… …

    Словарь-справочник "Слово о полку Игореве"

  • 132в — I невідм., с. Третя літера українського алфавіту на позначення приголосного звука в (вимовляється ве ). II (у), рідко ув – із знах., місц. і род. відмінками; рідко вві (у/ві), ві – із знах. і місц. відмінками; прийм. Сполучення з в (у) виражають …

    Український тлумачний словник